DGMR  Comfort Monitor

Er zijn drie belangrijke factoren bij het realiseren van een comfortabel gebouw: een goed gebouw ontwikkelen en het gebouw goed gebruiken en onderhouden. Gedurende het ontwerp en de bouw van een project is er vaak veel ruimte voor kwaliteitscontroles. Na oplevering is hier niet altijd voldoende aandacht meer voor, terwijl het er dan minstens zoveel toe doet! Denk bijvoorbeeld aan een goede inregeling van installaties (temperatuur, hoeveelheid verse lucht) en een optimale indeling van de ruimten.

De Comfort Monitor is erop gericht het comfort van de medewerkers op de werkplek in kaart te brengen. Er wordt rekening gehouden met de hoeveelheid tijd die de medewerker in het gebouw doorbrengt en waar de werkzaamheden over het algemeen worden verricht (welke verdieping, aan welke gevel). Het comfort wordt getoetst op vier thema’s, te weten: daglicht, geluid, temperatuur en luchtkwaliteit.

Met behulp van de online tool kunnen de medewerkers in 10 minuten de verschillende comfortaspecten van hun werkplek waarderen. De uitkomsten worden op verschillende manieren gegroepeerd, zodat eventuele verbanden zichtbaar worden. Het eindresultaat geeft u in één oogopslag een totaalbeeld van het comfort van de medewerkers in het gebouw. En indien nodig kan met behulp van de verkregen informatie het comfort effectief worden verhoogd!

Ga naar de tool